Chính Sách Bảo Mật Thông Tin 

Vay Online Nhanh cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng với mức độ cao nhất có thể và sử dụng thông tin này một cách cẩn thận và an toàn. Chính sách bảo mật này áp dụng cho tất cả người dùng sử dụng sản phẩm, dịch vụ, và trang web của chúng tôi.

Thông Tin Chúng Tôi Thu Thập

Khi bạn tương tác với chúng tôi, thông tin cá nhân có thể được thu thập từ các hoạt động như đăng ký sản phẩm, dịch vụ hoặc tương tác với trang web của chúng tôi. Thông tin này có thể bao gồm tên, địa chỉ, ngày sinh, thông tin liên hệ, thông tin tài chính, vị trí và dữ liệu thiết bị, được thu thập từ cả các tương tác online và offline.

Sự Đồng Ý của Bạn

Khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi hoặc tương tác với trang web, việc này được coi là sự chấp thuận của bạn để chúng tôi thu thập, lưu trữ và sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp dịch vụ, sản phẩm và thông tin liên quan từ Vay Online Nhanh hoặc các đối tác của chúng tôi.

Sử Dụng và Chia Sẻ Thông Tin

Thông tin cá nhân của bạn được sử dụng để cung cấp dịch vụ, xác minh tín dụng, quảng cáo sản phẩm, nghiên cứu thị trường và tuân thủ các quy định pháp luật. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các đối tác, bao gồm các đơn vị lưu trữ dữ liệu, công ty bảo hiểm, hoặc cơ quan có thẩm quyền để đáp ứng các yêu cầu pháp lý hoặc tuân thủ quy định.

Chúng tôi cam kết bảo vệ Dữ liệu Khách hàng của quý vị chống lại việc sử dụng trái phép, tuân thủ chính sách bảo mật và các biện pháp tương tự như việc bảo vệ thông tin riêng tư của chúng tôi. Dưới các điều kiện sau đây, chúng tôi có thể chia sẻ Dữ liệu Khách hàng:

 • Mục đích hợp đồng và giao dịch: Chia sẻ thông tin để thực hiện các giao dịch và hợp đồng giữa Khách hàng và Vay Online Nhanh, bao gồm việc hợp tác với bên thứ ba để triển khai chương trình ưu đãi hoặc hỗ trợ giải quyết khiếu nại của Khách hàng.
 • Xác minh tín dụng và tài chính: Sử dụng thông tin khách hàng để xác minh tình trạng tín dụng, kiểm tra tham chiếu và đánh giá phù hợp. Điều này bao gồm việc chia sẻ thông tin với các công ty thông tin tín dụng và các tổ chức có thẩm quyền.
 • Quảng cáo và nghiên cứu thị trường: Chia sẻ thông tin để cải thiện dịch vụ, cung cấp thông tin về sản phẩm mới và quảng cáo sản phẩm của Vay Online Nhanh. Chúng tôi có thể chia sẻ một số thông tin với bên thứ ba có sự đồng ý của bạn để cung cấp ưu đãi hoặc thông tin quảng cáo.
 • Chia sẻ trong nội bộ và hoạt động kinh doanh: Vay Online Nhanh có thể chia sẻ thông tin với các đối tác hoạt động kinh doanh thông thường và để cung cấp dịch vụ cho Khách hàng.
 • Khảo sát và nghiên cứu thị trường: Mời Khách hàng tham gia vào các cuộc khảo sát, nghiên cứu thị trường và hoạt động tương tự để cải thiện trải nghiệm và đề xuất sản phẩm mới.

Chúng tôi cam kết tuân thủ quy định về bảo mật thông tin và cố gắng đảm bảo tính bảo mật của Dữ liệu Khách hàng. Bạn cũng cần chú ý đến việc duy trì tính bảo mật của thông tin cá nhân và không chia sẻ thông tin này một cách vô ý hoặc không được phép.

Đồng thời, chúng tôi có thể sử dụng các “cookie” nhỏ để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web và lưu trữ thông tin cơ bản, nhưng tất cả thông tin này sẽ được bảo mật và lưu trữ trong cơ sở dữ liệu an toàn.

Chân thành cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Vay Online Nhanh và chúng tôi cam kết duy trì tính bảo mật của thông tin cá nhân của bạn theo quy định.

Bảo Mật và Công Cụ Theo Dõi (Cookies)

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và sử dụng công nghệ như cookies để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Công cụ này cho phép chúng tôi lưu trữ thông tin về sở thích và mật khẩu của bạn và tiện ích di chuyển trên trang web mà không cần phải nhập lại thông tin.

Cách chúng tôi bảo vệ thông tin

Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật vật lý, kỹ thuật và quản lý để bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng. Các biện pháp này bao gồm:

 • Bảo mật bằng tường lửa và mã hóa.
 • Kiểm soát truy cập vật lý vào dữ liệu.
 • Kiểm soát truy cập vào hệ thống thông tin.
 • Tập huấn nhân viên về bảo mật thông tin.

Quyền của khách hàng

Khách hàng có các quyền sau đối với thông tin cá nhân của mình:

 • Quyền truy cập: Khách hàng có quyền yêu cầu chúng tôi cung cấp thông tin về các thông tin cá nhân mà chúng tôi đang lưu giữ về họ.
 • Quyền chỉnh sửa: Khách hàng có quyền yêu cầu chúng tôi chỉnh sửa các thông tin cá nhân không chính xác hoặc thiếu sót.
 • Quyền xóa: Khách hàng có quyền yêu cầu chúng tôi xóa các thông tin cá nhân của họ trong một số trường hợp nhất định.
 • Quyền hạn chế xử lý: Khách hàng có quyền yêu cầu chúng tôi hạn chế việc xử lý các thông tin cá nhân của họ trong một số trường hợp nhất định.
 • Quyền khiếu nại: Khách hàng có quyền khiếu nại về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của họ với cơ quan bảo vệ dữ liệu có thẩm quyền.

Để thực hiện các quyền của mình, khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi theo thông tin liên hệ được cung cấp ở cuối Chính sách Bảo Mật Thông Tin Khách Hàng này.

Quy Định Loại Trừ và Sửa Đổi

Chúng tôi không bán thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba và khuyến nghị bạn nên đọc chính sách bảo mật của từng trang web mà bạn truy cập thông qua chúng tôi.

Chúng tôi có thể thay đổi chính sách này theo các thay đổi về luật pháp hoặc cải tiến của chúng tôi trên Trang web và khuyến nghị bạn nên thường xuyên kiểm tra chính sách này.